Uncategorised

  

De verslagen van de eerste drie leefbare straten scans staan online. De eerste workshop was aangevraagd door de ouders en medewerkers van een school in Anderlecht (verslag in het Nederlands), de twee volgende workshops kwamen er op vraag van enkele wijkbewoners in Anderlecht (verslag in het Nederlands) en Sint Gillis (verslag in het Frans).

Interesse om jouw straat en buurt te laten doorlichten*? Brusselse verenigingen, wijkcomités, scholen en geëngageerde burgers kunnen een gratis workshopbegeleiding aanvragen bij johanna.be, vzw. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. en we bespreken de mogelijkheden!

* in het Nederlands, het Frans of in de typisch Brusselse mengelmoes van beiden

Les rapports des trois premiers "scans des rues habitables" sont en ligne. Le premier atelier a été demandé par les parents et employés d'une école d'Anderlecht (rapport en néerlandais), les deux ateliers suivants ont été demandés par des habitants d'Anderlecht (rapport en néerlandais) et Saint-Gilles (rapport en français)

Intéressé à faire projeter votre rue et votre quartier*? Les associations bruxelloises, les comités de quartier, les écoles et les citoyens engagés peuvent demander un soutien gratuit à l'atelier auprès de johanna.be, asbl. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. et nous discuterons des possibilités!

 * en néerlandais, en français ou dans le mélange typiquement bruxellois des deux
   

 

Hoe is het in jouw straat gesteld? Kan je rustig vertoeven in je straat of is het een lawaaierige en gevaarlijke plek? Wat is er goed en wat moet grondig verbeteren?

Met de leefbare-straten-scan onderzoeken we samen drie aspecten: de snelheid van het verkeer, het lawaai, en jouw beleving van de straat. Tijdens de workshop op de stoep worden jouw ervaringen, indrukken en opinies verzameld terwijl een bakfiets (zie foto hierboven) gegevens doorstuurt over de snelheid en de geluidsdruk van de voorbijrijdende wagens. Deelnemers zien die metingen real-time tijdens de workshop, dus kunnen zich een beeld vormen van wat snelheid en lawaai werkelijk zijn. Per workshop wordt het voorbijrijdend gemotoriseerd verkeer op een viertal plaatsen gemeten. Nadien volgt een rapport met alle verzamelde gegevens: snelheid, geluid en lijst van pijnpunten en mogelijke oplossingen. Dat kan je dan desgewenst gebruiken voor verdere actie naar gemeente en/of politie toe.

Interesse om jouw straat en buurt te laten doorlichten? Brusselse verenigingen, wijkcomités, scholen en geëngageerde burgers kunnen een gratis workshopbegeleiding aanvragen bij johanna.be, vzw. Neem contact op met ons en we bespreken de mogelijkheden!

Praktisch:

  • Aanvragen via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Ideale grootte van de groep: 3 tot 8 personen. Reken op ongeveer 2 uur in totaal.
  • Plaats: op de stoep naast de plaats waar we willen meten. Voorbijgangers zien wat er gaande is en willen misschien ook even zien hoe snel de auto’s voorbijkomen en worden dan ook uitgenodigd om hun opinie te geven over de straat. We komen met de meetfiets en het nodige materiaal naar een afgesproken eerste meetpunt, brainstormen terwijl de meetgegevens (snelheid, lawaai) binnenlopen en bespreken de observaties. Dit doen we op een viertal plaatsen in je buurt. We ronden af met – indien jullie dat wensen – afspraken over wie welke stappen neemt om verbeteringen te vragen, en bekijken hoe johanna.be, vzw, je hierbij kan helpen.
  • Deze begeleiding is gratis voor verenigingen, wijkcomités, scholen of geëngageerde burgers uit het Brussels gewest.
  • In het Nederlands, het Frans of in de typisch Brusselse mengelmoes van beiden.

Een initiatief van johanna.be, vzw, met de steun van Brussel Mobiliteit.  

      

Een eerste analyse gebaseerd op metingen met onze prototype snelheidsmeetfiets werd aan Brussel Mobiliteit bezorgd. We vergeleken de door de bestuurders gekozen snelheden op enkele kortere 30-segmenten in een overwegend 50km/uur verkeersas (N226, Hymans/Vandevelde). Lees het artikel (Hymans/Vandevelde) hier