Samen met enkele andere verenigingen steunen we het initiatief van Gracq rond de heraanleg van het Vierarmenkruispunt en de herverdeling van de baanvakken van de Tervurenlaan. Het voorstel "Tervurenlaan Noord" zoals uitgewerkt in de Startnota van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ Ruimtelijke herinrichting knooppunt Vierarmen op de Ring rond Brussel (R0)’ is het enige zinnige alternatief (zie p 25). Gezien filevorming op de Tervurenlaan geen functie is van het aantal baanvakken maar van de doorstroming aan de kruispunten is het voorgestelde alternatief met compacte kruispunten de logica zelve. Tegelijkertijd laat het toe van een fantastisch fietspad te creëren dat tevens een uitnodiging en stimulans voor een verdere modal shift is.