Binnenkort bieden we verkeersveiligheid/leefbaarheidsworkshops aan. Verenigingen, wijkcomités, scholen en geëngageerde burgers kunnen deze begeleide workshops aanvragen. We modereren een gesprek tussen buurtbewoners op het terrein over de actuele situatie rond verkeersveiligheid en leefbaarheid. Tijdens die workshops die op de stoep plaatsvinden staat er ook een bakfiets gegevens te verzamelen over de snelheid en de geluidsdruk van de voorbijrijdende wagens. Deelnemers zien die metingen realtime tijdens het gesprek, dus kunnen zich een beeld vormen van wat snelheid en lawaai werkelijk zijn. Per workshop wordt het voorbijrijdend gemotoriseerd verkeer op een viertal plaatsen gemeten. 

Lokale pijnpunten, suggesties voor verbeteringen en allerhande ideeën worden op een flipchart verzameld. Uit ervaring weten we dat voorbijgangers zich wel eens afvragen wat er aan de gang is, en we proberen hen actief in het gesprek te betrekken of toch tenminste enige feedback te krijgen over hoe zij de situatie in de buurt opvatten. 

Aan het einde van de workshop bekijkt de groep of het op basis van de verzamelde gegevens en ideeën zin heeft om verdere stappen te ondernemen (lokale actie, contact met gemeente/gewest/politie, ...). Na de workshop maakt de moderator een verslag met daarin de meetgegevens en een statistische analyse en visualisatie, een samenvatting van de suggesties en ideeën die tijdens de workshop naar voor kwamen en een lijst van mogelijke follow-up acties. Dit verslag wordt naar alle deelnemers gestuurd en – al dan niet in verkorte versie – op de website van johanna.be geplaatst.

Had je graag een workshop bij jou in de buurt? Neem contact op met ons en we bespreken de mogelijkheden!

Voor dit project ontving johanna.be steun van Brussel Mobiliteit.