Uncategorised

De ene Brusselse minister werkt aan Good Move, de andere staatssecretaris werkt dat tegen. Enkele Brusselse NGOs vragen in een opiniestuk in De Standaard om samen te werken om Brussel leefbaarder te maken, niet om elkaar de duvel aan te doen. 

Brussels plans to start with congestion charges, but Flanders and Wallonia are heavily opposed. In an open letter published in De Morgen and Le Soir to the President of the Walloon Region after his recent request to delay, IFP president Geert van Waeg explains why they should embrace it (translation here ).

 

Samen met enkele andere verenigingen steunen we het initiatief van Gracq rond de heraanleg van het Vierarmenkruispunt en de herverdeling van de baanvakken van de Tervurenlaan. Het voorstel "Tervurenlaan Noord" zoals uitgewerkt in de Startnota van het Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘ Ruimtelijke herinrichting knooppunt Vierarmen op de Ring rond Brussel (R0)’ is het enige zinnige alternatief (zie p 25). Gezien filevorming op de Tervurenlaan geen functie is van het aantal baanvakken maar van de doorstroming aan de kruispunten is het voorgestelde alternatief met compacte kruispunten de logica zelve. Tegelijkertijd laat het toe van een fantastisch fietspad te creëren dat tevens een uitnodiging en stimulans voor een verdere modal shift is.