Bertrandlaan

De Bertrandlaan is een iconische laan in Schaarbeek. De gemeente wil deze gevel-tot-gevel heraanleggen. Van stadsvernieuwing is geen sprake, het enorme ruimtebeslag voor de auto (rijdend en parkerend) en de uiterst minieme voorzieningen voor de fiets zijn gewoon schandalig. 1030/0 en johanna.be werkten samen een alternatief uit en beschreven dat in een aantal bezwaarschriften. 

De door johanna.be en 1030/0 ingediende bezwaren en voorstellen vindt u hier.  U kan tot donderdag 10 juni 2021 (middernacht) aan de burgemeester en schepenen laten weten dat u achter de voorstellen van 1030/0 en johanna.be staat door een eenvoudig mailtje te sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. met daarin "wij steunen het door johanna.be en 1030/0 voorgestelde alternatief"  (een cc naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. is welkom).

 

 

 

Op 24 juni vond de vergadering plaats van de Overlegcommissie in verband met de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de Bertrandlaan. Uit de samenvatting van alle bezwaren geuit voor deze vergadering leren we het volgende: 

  • 289 bezwaarschriften ingediend
  • 179 bezwaarschriften spraken expliciet steun uit voor alternatief voorgesteld door 1030/0 en johanna.be
  • De andere bezwaarschriften betreffende mobiliteit, parkeren, allocatie van publieke ruimte, STOP principe en dergelijke zijn zeer sterk in lijn met de bezwaren geuit door 1030/0 en johanna.be (en vullen goed aan)
  • Slechts “une faible minorité” vindt het goed dat er geen parkeerplaatsen verdwijnen.
  • en een aantal bezwaarschriften ivm bomenkap/vervanging/biodiversiteit 

Het advies van de overlegcommissie werd uitgesteld. Beraadslaging 8 juli, advies zou beschikbaar moeten zijn vanaf 13 juli.

 

Samen met 1030/0 diende johanna.be een aantal fundamentele bezwaren tegen de plannen voor de heraanleg van de Bertrandlaan in Schaarbeek. In totaal werden 289 bezwaarschriften ingediend, waarvan 179 expliciet hun steunspraken voor alternatief voorgesteld door 1030/0 en johanna.be. Op 24 juni vond de vergadering plaats van de Overlegcommissie. Het advies hield rekening met een heleboel van onze opmerkingen. Ondertussen vernemen we dat een het plan werd herwerkt en een nieuw voorstel werd ingediend midden oktober. 

We wachten met spanning om de verbeteringen in het plan te leren kennen.