Samen met 1030/0 diende johanna.be een aantal fundamentele bezwaren tegen de plannen voor de heraanleg van de Bertrandlaan in Schaarbeek. In totaal werden 289 bezwaarschriften ingediend, waarvan 179 expliciet hun steunspraken voor alternatief voorgesteld door 1030/0 en johanna.be. Op 24 juni vond de vergadering plaats van de Overlegcommissie. Het advies hield rekening met een heleboel van onze opmerkingen. Ondertussen vernemen we dat een het plan werd herwerkt en een nieuw voorstel werd ingediend midden oktober. 

We wachten met spanning om de verbeteringen in het plan te leren kennen.