De overlegcommissie vraagt - zoals wij en anderen tijdens het openbaar onderzoek vroegen - om de interventieperimeter van het plan uit te breiden. Hetgeen nu parkeerplaatsen zijn dient mee omgevormd te worden to park. Positieve evolutie!