Openbare onderzoeken

 Johanna.be tekent bezwaar aan tegen het voorstel voor aanleg van de Leopold II laan zoals aangevraagd door de MIVB. De belangrijkste reden is dat dit voorstel de huidige gevaarlijke situatie voor voetgangers niet oplost maar juist verergert. Het meest gebruikte zebrapad wordt gesupprimeerd en vervangen door ... NIETS ! Voetgangersverkeer blijkt quantité négligable te zijn, hoewel voetgangers wel minstens de helft van de gebruikers van deze openbare ruimte zijn (Simonis modale hub) en tevens het overgrote deel van de klanten van de MIVB vormen (er zijn weinig openbaar vervoer ritten die niet beginnen en/of eindigen met een stuk te voet te gaan).

In ons bezwaarschrift reiken we positieve voorstellen aan die onmiddellijk te implementeren zijn in een nieuwe aanvraag. Het eerste voorstel herstelt een eerlijk en veilig zebrapad. Ons tweede voorstel bouwt daar verder op en biedt een veel betere doorstroming van de bussen van de MIVB en De Lijn.

Lees hier ons bezwaarschrift.

Neem vandaag actie en laat de overlegcommissie weten dat je dit voorstel ondersteunt via deze link (NL) of deze link (FR) (TEN LAATSTE DINSDAG 10 OKTOBER MIDDERNACHT). Laat ons graag iets weten op This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

De Bertrandlaan is een iconische laan in Schaarbeek. De gemeente wil deze gevel-tot-gevel heraanleggen. Van stadsvernieuwing is geen sprake, het enorme ruimtebeslag voor de auto (rijdend en parkerend) en de uiterst minieme voorzieningen voor de fiets zijn gewoon schandalig. 1030/0 en johaana.be werkten samen een alternatief uit en beschreven dat in een aantal bezwaarschriften. 

Dankzij onze actie vroeg het advies van de overlegcommissie voor belangrijke aanpassingen. Een aangepast voorstel werd midden oktober ingediend. We wachten af.

De Durassquare is vandaag een levendig plein waar mensen van alle kanten/omliggende straten toegang toe hebben. Het voorgestelde plan betonneert de wandelpaden (fysiek) maar "betonneert" (psychologisch) de ruimte voor het parkeren. De loze beloften dat dit in een llatere fase aangepakt zou kunnen worden is nonsens.

Het plan voor de uitbreiding van het Woluwe Shopping Center is veel beter dan voorgaande edities, maar omvat toch nog een aantal problemen rond mobiliteit. Een veel te smalle stoep zou de facto moeten gedeeld worden met een veel te smal fietspad (beetje vergelijkbaar met de conflicten die we zien aan de Koolmijnenkaai).

De bezwaarschriften ingediend door het plaatselijke wijkcomité in samenwerking met johanna.be hebben duidelijk gehoor gekregen in de overlegcommissie. Tijdens de zitting werd door de leden van de commissie zelfs expliciet verwezen naar het "excellente analysewerk rond conflicten tussen vervoersmodi" in deze bezwaarschriften.

We verwachten dat de stedenbouwkundige aanvraag geweigerd zal worden, en hebben de aanvrager voorgesteld samen te werken vooraleer ze nieuwe plannen indienen.

De MIVB wil de modale hub rond Simonis herwerken. Omdat langere bussen vandaag dikwijls op het zebrapad staan, wil ze dat zebrapad supprimeren. ZACA wordt als excuus gebruikt. Maar het is perfect mogelijk om de hub her aan te leggen met respect voor voetgangers, met een veel veiligere oversteekplaats dan vandaag, en daarenboven een betere busdoorstroming. 

Het staat allemaal in ons bezwaarschrift beschreven.