Simonis - Leopold II (Koekelberg)

De aanvraag betreft de aanleg van een elektrische busterminal op de Leopold II-laan in Koekelberg, aan het metrostation Simonis. De doelen van het project zijn onder andere de aanleg van een technische terminus voor MIVB-bussen, verbreding van de busbaan en aanpassingen van bushaltes bij het Simonis station voor een betere toegang en een veiligere zone te creëren.
Hiervoor wou de MIVB een zebrapad verwijderen, om twee gelede bussen gelijktijdig aan de halte kunnen laten staan.Pijnpunten

Het zebrapad was gekend als "ongevalgevoelige zone", in Brussel beter gekend als ZACA (Zones à concentration d’accidents). Vanzelfsprekend is het verwijderen van het meest gebruikte zebrapad geen oplossing om een ZACA pijnpunt op te lossen. Integendeel, waar gaan deze voetgangers nu veilig oversteken?
Bij het ontwerpen van deze plannen werd duidelijk geen rekening gehouden met de voetgangers, die minstens de helft van de gebruikers van deze openbare ruimte omvatten.

Tijdens onze korte observaties ter plaatse constateerden we dat meer dan de helft van de gebruikers van de openbare ruimte daar voetgangers waren, en meer dan de helft onder hen het bewuste zebrapad gebruikten. De crashgenererende factor aan het zebrapad zijn twee naast elkaar liggende rijvakken (een welgekend probleem) met daarenboven nog een busbaan, totaal 11 meter die zonder beveiliging dient overgestoken te worden.

Mogelijke oplossingen  

In ons bezwaarschrift stelden we voor het rondpunt wat te verkleinen, zodat het zebrapad behouden kan worden én twee gelede bussen gelijktijdig aan de halte kunnen staan.

Om de ZACA op te lossen stelden we voor om de twee bestaande rijvakken te herleiden naar één rijvak.

Sensibiliserende acties

Tijdens het openbaar onderzoek riepen we op om bezwaarschriften in te dienen die ofwel onze voorstellen ondersteunden ofwel tenminste vroegen het een oplossing te zoeken om het zebrapad te behouden. Uit het advies van de overlegcommissie bleek dat velen dit punt hebben aangekaart: "Inquiétude notable concernant l’élimination du passage piéton existant au rond-point Simonis (23 des 29 réclamations)".

Vorderingen/ondernomen acties

Na de constructieve overlegcommissie op 20/10/’23 en advies met voorwaarden van de overlegcommissie op 17/11/’23 werd het zebrapad in de nieuwe, herwerkte plannen behouden én werd ons voorstel om de twee rijbanen te herleiden naar één rijbaan geïmplementeerd. 
Op 21/12/23 werd de stedenbouwkundige vergunning verleend, met de door johanna.be voorgestelde wijzigingen!