Van Souststraat (Anderlecht)

De heraanleg van gevel tot gevel van de Van Souststraat in Anderlecht wordt voorzien omdat deze nu in een erbarmelijke staat verkeert. 

Pijnpunten

Zoals beschreven in ons bezwaarschrift, werd in het nieuwe ontwerp weinig of geen rekening gehouden met voetgangers.

Waar er nu voetpaden zijn worden ze niet aangepast naar de minimumvereiste van 2 meter. We zien in de huidige situatie dat de reeds te smalle voetpaden door overhangende, dwarsgeparkeerde auto’s nog aan extra ruimte moeten inleveren.

Verder in de straat komt er helemaal geen voetpad en wordt de voetganger veronderstelt de rijbaan te gebruiken.

Daarnaast wordt de rijbaan geasfalteerd, recht en breder waardoor de snelheid van de auto’s hoogstwaarschijnlijk hoger zal liggen dan nu.

Er werd in dit ontwerp vooral aandacht besteed aan fietsers en automobilisten, terwijl wij na een korte observatie constateerden dat 90% van de weggebruikers hier voetgangers zijn. Van het STOP principe weinig sprake in dit ontwerp.

 

Wat we vroegen te veranderen

De dwarsparkeerplaatsen vervangen door normale langsparkeerplaatsen, waardoor de een redelijke breedte van het voetpad verkregen kan worden.

De straat ontwerpen als woonerf waardoor voetgangers voorrang krijgen op de baan en de snelheid naar 20km/u wordt gereduceerd.

Het geasfalteerde deel versmallen voor de fietsrijbaan en daarnaast klinkers plaatsen zodat auto’s automatisch gaan vertragen.

Huidig resultaat 

De overlegcommissie gaf op 19/10/’23 voor de heraanleg gunstig advies met enkele voorwaarden:
- Dat ernaar gestreefd wordt om de dwarsparkeerplaatsen te vervangen door langsparkeerplaatsen.
- Dat de rijweg het statuut van een woonerf krijgt (hetgeen een max snelheid van 20 km/u betekent).
- Dat de rechtlijnigheid van de straat doorbroken wordt om snelheden te beperken.