Neerstalse stw (Ukkel)

Korte omschrijving

Het project op de Neerstalsesteenweg beoogt de vervanging van versleten tramsporen, het invoeren van eenrichtingsverkeer, het aanpassen van haltes aan de normen en een algemene heraanleg van de openbare ruimte. De aanvrager claimt bredere voetpaden te voorzien, betere voetgangersoversteekplaatsen aan te leggen en meer groene ruimten te creëren. Ook worden 25 parkeerplaatsen afgeschaft.

De pijnpunten

In ons bezwaarschrift stellen we vast dat er tijdens het ontwerpen niet volgens het STOP principe werd gehandeld. Er werd eerst een 2m brede tussenstrook voorzien voor parking, groen en waterdoorlating. Met als gevolg dat de voetganger de overblijfselen van de beschikbare ruimte krijgt.

De voetpaden zijn op bepaalde plaatsen veel te smal of worden verhindert door verschillende obstakels zoals fietsnietjes, parkeerautomaten of lantaarnpalen.

Verder zien we dat er een essentiële oversteekplaats verwijderd wordt voor schoolgaande kinderen waardoor zij nu twee keer zouden moeten oversteken om de schoolpoort te bereiken. De ontworpen toestand omvat ook nog een D10 inrichting (gedeelde ruimte) die voor conflict kan zorgen tussen fietsers en voetgangers.

Wat we vroegen te veranderen

Bij het ontwerp het STOP principe respecteren zodat er eerst een 2m breed voetpad wordt voorzien en daarna wordt gekeken naar wat er met de inrichting van de tussenstrook kan gebeuren.

 

Indien het laatste stukje van de Zwartebeekstraat een beetje verlegd wordt zodat er een kruispunt ontstaat, zorgt dit voor een betere doorstroming voor alle weggebruikers, met beduidend minder conflictsituaties.  Het conflict van de D10 inrichting tussen voetgangers en fietsers wordt hier ook mee opgelost. Daarenboven kan het zebrapad verplaatst worden naar net voor de ingang van de school en vermijdt men zo een aantal gevaarlijke(re) oversteken.

Huidig resultaat 

We ontvingen positieve reacties tijdens de vergadering van de overlegcommissie op 20/12/’23. Zowel de aanvrager als de schepen reageerden constructief op onze opmerkingen over de smalle trottoirs en obstakels. Ze gaven aan alle genoemde punten te willen aanpassen.

Over het verplaatsen van het laatste stukje van de Zwartebeekstraat hadden ze bij het ontwerp ook nagedacht, maar botsten hier op de scherpe hoek die zichtbaarheid van auto/tram zou kunnen belemmeren. Echter na het horen van onze commentaren over de conflicten begon dit anders te wegen.
De plaats van het zebrapad gaan ze zeker wijzigen zoals door ons gesuggereerd.

Het advies van de overlegcommissie is positief met voorwaarden. Onder die voorwaarden zit bijna alles wat we vroegen / voorstelden, inclusief verplaatsen of elimineren van 3 parkeerplaatsen om de 2 meter vrije doorgang te garanderen, het herwerken van het kruispunt met de Zwartebeekstraat met overzichtelijke en veiligere oversteekplaatsen en betere integratie van het fietsverkeer, het doorgedreven kijken naar waar exact stadsmeubilair zoals fietsnietjes en palen komen en het beter positioneren van zebrapaden in de wenslijn van de voetgangers.