Ontstaan van johanna.be

Op 25 juli 2003 werd Johanna samen met enkele vrienden tijdens een tocht in de Ardennen aangereden op een kleine weg zonder voetgangerinfrastructuur. Enkele mensen hebben daarna de handen in elkaar geslagen om te ijveren voor veiliger voetgangersverkeer, zowel voor dagdagelijkse korte verplaatsingen als voor recreatieve toepassingen.

Doel van de vzw

Johanna.be vzw neemt en ondersteunt initiatieven rond actieve weggebruikers (voetgangers en fietsers, maar ook gebruikers van het openbaar vervoer) en leefbare straten. Verkeersveiligheid staat hoog op de agenda.

De basisuitgangspunten zijn het recht om als actieve weggebruiker niet in gevaar gebracht te worden en de noodzaak een publieke ruimte te creëren die uitnodigt om duurzame mobiliteitsmodi te gebruiken, waarbij status quo geen negatief argument mag zijn.

Activiteiten

In de beginjaren (2003-2012) lag de focus van johanna.be op het vrijwaren of terug open krijgen van buurtwegen in België, voornamelijk de paden voor actieve weggebruikers. Ondertussen wordt in dat domein prachtig werk geleverd door Trage Wegen en Tous à Pied (vroeger sentiers.be).

Ondertussen ontstond een zeer sterk engagement in de International Federation of Pedestrians, om vanaf 2012 bijna alle energie in dit internationaal werk te steken. We lanceerden zelfs ons project “doorlopende straten” via het IFP, en werkten voor de implementatie in België samen met de Voetgangersbeweging en sentiers.be. Het aantal borden dat in België doorlopende (voor voetgangers en fietsers) straten aanduidt mag nu zeker boven de 10.000 geschat worden.

Sinds 2021 werkrn we met een nieuw elan enkele nieuwe projecten, zoals het I♥️bru=30 project en de leefbare straten scans, waarover je meer op deze website leest.