Op 24 juni vond de vergadering plaats van de Overlegcommissie in verband met de aanvraag om stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de Bertrandlaan. Uit de samenvatting van alle bezwaren geuit voor deze vergadering leren we het volgende: 

  • 289 bezwaarschriften ingediend
  • 179 bezwaarschriften spraken expliciet steun uit voor alternatief voorgesteld door 1030/0 en johanna.be
  • De andere bezwaarschriften betreffende mobiliteit, parkeren, allocatie van publieke ruimte, STOP principe en dergelijke zijn zeer sterk in lijn met de bezwaren geuit door 1030/0 en johanna.be (en vullen goed aan)
  • Slechts “une faible minorité” vindt het goed dat er geen parkeerplaatsen verdwijnen.
  • en een aantal bezwaarschriften ivm bomenkap/vervanging/biodiversiteit 

Het advies van de overlegcommissie werd uitgesteld. Beraadslaging 8 juli, advies zou beschikbaar moeten zijn vanaf 13 juli.