Openbare onderzoeken

De Bertrandlaan is een iconische laan in Schaarbeek. De gemeente wil deze gevel-tot-gevel heraanleggen. Van stadsvernieuwing is geen sprake, het enorme ruimtebeslag voor de auto (rijdend en parkerend) en de uiterst minieme voorzieningen voor de fiets zijn gewoon schandalig. 1030/0 en johaana.be werkten samen een alternatief uit en beschreven dat in een aantal bezwaarschriften. 

Dankzij onze actie vroeg het advies van de overlegcommissie voor belangrijke aanpassingen. Een aangepast voorstel werd midden oktober ingediend. We wachten af.

De Durassquare is vandaag een levendig plein waar mensen van alle kanten/omliggende straten toegang toe hebben. Het voorgestelde plan betonneert de wandelpaden (fysiek) maar "betonneert" (psychologisch) de ruimte voor het parkeren. De loze beloften dat dit in een llatere fase aangepakt zou kunnen worden is nonsens.

Het plan voor de uitbreiding van het Woluwe Shopping Center is veel beter dan voorgaande edities, maar omvat toch nog een aantal problemen rond mobiliteit. Een veel te smalle stoep zou de facto moeten gedeeld worden met een veel te smal fietspad (beetje vergelijkbaar met de conflicten die we zien aan de Koolmijnenkaai).

De bezwaarschriften ingediend door het plaatselijke wijkcomité in samenwerking met johanna.be hebben duidelijk gehoor gekregen in de overlegcommissie. Tijdens de zitting werd door de leden van de commissie zelfs expliciet verwezen naar het "excellente analysewerk rond conflicten tussen vervoersmodi" in deze bezwaarschriften.

We verwachten dat de stedenbouwkundige aanvraag geweigerd zal worden, en hebben de aanvrager voorgesteld samen te werken vooraleer ze nieuwe plannen indienen.