De verslagen van de eerste drie leefbare straten scans staan online. De eerste workshop was aangevraagd door de ouders en medewerkers van een school in Anderlecht (verslag in het Nederlands), de twee volgende workshops kwamen er op vraag van enkele wijkbewoners in Anderlecht (verslag in het Nederlands) en Sint Gillis (verslag in het Frans).

Interesse om jouw straat en buurt te laten doorlichten*? Brusselse verenigingen, wijkcomités, scholen en geëngageerde burgers kunnen een gratis workshopbegeleiding aanvragen bij johanna.be, vzw. Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. en we bespreken de mogelijkheden!

* in het Nederlands, het Frans of in de typisch Brusselse mengelmoes van beiden

Les rapports des trois premiers "scans des rues habitables" sont en ligne. Le premier atelier a été demandé par les parents et employés d'une école d'Anderlecht (rapport en néerlandais), les deux ateliers suivants ont été demandés par des habitants d'Anderlecht (rapport en néerlandais) et Saint-Gilles (rapport en français)

Intéressé à faire projeter votre rue et votre quartier*? Les associations bruxelloises, les comités de quartier, les écoles et les citoyens engagés peuvent demander un soutien gratuit à l'atelier auprès de johanna.be, asbl. Dit E-mail adres wordt beschermd tegen spambots. U moet JavaScript geactiveerd hebben om het te kunnen zien. et nous discuterons des possibilités!

 * en néerlandais, en français ou dans le mélange typiquement bruxellois des deux