IFP

Johanna.be is reeds van bij het begin van haar bestaan lid van de International Federation of Pedestrians (IFP). Het zeer sterke engagement van johanna.be in IFP vanaf 2012 leidde ertoe dat de activiteiten op lokaal niveau een periode zwaar te lijden hadden. Sinds 2021 zijn we opnieuw lokaal sterk actief

Het IFP brengt voetgangersbewegingen wereldwijd met elkaar in contact en speelt een belangrijke rol voor de voetgangers op het internationale vlak. Ze is de (geaccrediteerde) stem van de voetgangers bij de verenigde naties (UN) en wereldgezondheidsorganisatie (WHO) via haar actieve inzet in de United Nations Road Safety Collaboration, bij de World Bank via Sustainable Mobility for All, en werkt samen met andere NGO’s rond belangrijke dossiers van de EU Commissie (onder meer sterk lobbywerk recent rond de General Safety Regulations dankzij dewelke nieuwe wagens binnenkort uitgerust dienen te worden met allerhande extra veiligheidsystemen, waaronder ISA, Intelligent Speed Assistance).